Welkom

Stichting

Donaties

Projecten

Financiën

Beleid

Contact


Uw donatie geeft
kans op scholing
GIFTEN ZIJN AFTREKBAAR

Stichting Rosette is door de belastingdienst erkend als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” krachtens artikel 6.33 van de Wet op de Inkomstenbelasting.

Giften die aan Stichting Rosette worden gedaan zijn daarmee aftrekbaar in uw aangifte Inkomstenbelasting.

U kunt eenmalig of periodiek een bedrag aan de Stichting overmaken op de rekening van Stichting Rosette bij de Rabobank:  
NL58 RABO 0136563759