Welkom

Stichting

Donaties

Projecten

Financiën

Beleid

Contact


Onderwijs als kracht
tegen armoedeStichting Rosette is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09164452 met de volgende doelomschrijving:

Het bieden van persoonsgerichte, kleinschalige en directe hulp aan kinderen en jongeren in vooral Derde Wereldlanden met als doel kinderen en jongeren op een liefdevolle manier zo onafhankelijk mogelijk te maken, zodat zij zich zoveel mogelijk zelf verder kunnen ontplooien. Het bevorderen van goed basisonderwijs, goede gezondheidszorg, goede voorlichting over hygiëne, goede voeding en goede sociale en emotionele zorg. Het eventueel bouwen, onderhouden en/of renoveren van scholen en gezondheidscentra.

Het bestuur van Stichting Rosette bestaat uit:

Berthe Rosette Brandeis (voorzitter
)
Evelyn Rosenbaum (secretaris)
Wies Garssen-Maase (penningmeester)